Struktura

Dyrektor

dr Marta Dziewanowska-Pachowska — kustosz


tel. (22) 827 72 41 w. 302
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnia
Czytelnia oferuje wolny dostęp do książek i czasopism. Czytelnicy samodzielnie zdejmują interesujące ich książki z regałów i odkładają je na miejsce.

tel. (22) 827 72 41 w. 234

Bibliotekarze dyżurujący:
mgr Ilona Jaworska - bibliotekarz
mgr Barbara Kuklińska — st. bibliotekarz
mgr Daria Obuchowicz - bibliotekarz
mgr Ewelina Podrażka — st. bibliotekarz

Wypożyczalnia
Wypożyczalnia oferuje możliwość wypożyczania nut i książek do domu wg ustalonych terminów i zasad (patrz: Zarządzenie nr 1 dyrektora biblioteki)

tel. (22) 827 72 41 w. 271

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bibliotekarze:
mgr Paulina Doniec – st. bibliotekarz
mgr Magdalena Laskowska-Mund - bibliotekarz
mgr Jerzy Pec – st.bibliotekarz
mgr Magdalena Perendyk - st. bibliotekarz
mgr Wojciech Szmidt - bibliotekarz

Fonoteka
Fonoteka oferuje dostęp do zbiorów dźwię­kowych i audiowizualnych. Do korzy­sta­nia ze zbio­rów Fonoteki upraw­nieni są wyłącz­nie aktu­alni stu­denci, peda­go­dzy i pra­cow­nicy UMFC. Wszystkie zbiory zgro­ma­dzone na nośni­kach cyfro­wych są wypo­ży­czane stu­den­tom i pra­cow­ni­kom na okres jed­nego tygo­dnia. Jest też moż­li­wość zapo­zna­nia się z wybra­nymi pozy­cjami w jed­nej z pię­ciu kabin odsłu­cho­wych, wypo­sa­żo­nych w sprzęt CD i DVD.

tel. (22) 827 72 41 w. 261

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy fonoteki:
mgr Tomasz Jagłowski – kierownik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Barbara Bednarska – specjalista (pracownia rekonstrukcji)
mgr Barbara Kuklińska – st. bibliotekarz
mgr Paulina Nikolaou-Chłopek – bibliotekarz
mgr Danuta Walas – bibliotekarz

Oddział w Białymstoku

Godziny otwarcia

Czytelnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Wypożyczalnia:  
poniedziałek: 9:30 - 17:00
wtorek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Fonoteka:  
poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 15:30
   
wtorek, piątek: 9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30