O bibliotece

Bogaty księ­go­zbiór gro­ma­dzony od XIX wieku (zacho­wały się nie­które egzem­pla­rze auto­gra­fów, nut i ksią­żek) obej­muje ponad 100 tys. nut i ksią­żek. W fono­tece znaj­duje się ok. 20 tys. płyt, kaset i taśm. W skład biblio­teki wchodzą:

  • czy­tel­nia (25 miejsc) ze zbio­rem podręcznym,
  • wypo­ży­czal­nia,
  • fono­teka (pięć kabin odsłu­cho­wych wypo­sa­żo­nych w sprzęt stereofoniczny),
  • oddział biblio­teki w Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku.

Godziny otwarcia

Czytelnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Wypożyczalnia:  
poniedziałek: 9:30 - 17:00
wtorek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Fonoteka:  
poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 15:30
   
wtorek, piątek: 9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30