Katalogi

Biblioteka Główna UMFC dysponuje następującymi katalogami stanowiącymi podstawową informację o jej zasobach:

 • Katalog Główny ALEPH - jest to katalog centralny integrujący informacje o zasobach przechowywanych w Bibliotece Głównej UMFC w Warszawie oraz Bibliotece Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Katalog został utworzony we wrześniu 2013 roku. Od tego momentu wszystkie nowe nabytki biblioteki są katalogowane i udostępniane za pośrednictwem systemu Aleph. Katalog jest na bieżąco uzupełniany i obecnie zawiera dane o następujących zbiorach biblioteki:

  • ok. 75% książek;
  • czasopismach zarejestrowanych po 1.06.2007 roku oraz o większości tytułów polskich i wybranych tytułach zagranicznych;
  • nutach zarejestrowanych po 1.01.1997 roku oraz wybrane wcześniejsze, a także wszystkie nuty małoformatowe;
  • wszystkie zbiory przechowywane w Bibliotece Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku (Katalog UMFC Białystok).

 

 • Cyfrowe katalogi kartkowe Biblioteki Głównej UMFC w Warszawie:
  • Zeskanowany alfabetyczny katalog kartkowy nut - udostępniony jako narzędzie pomocnicze na czas stopniowego uzupełniania danych dotyczących nut w katalogu głównego Aleph. Katalog został zamknięty i zeskanowany w lipcu 2014 roku i od tej pory nie jest już uzupełniany ani aktualizowany.
  • Cyfrowe katalogi fonoteczne płyt CD, płyt DVD, dokumentacji i płyt analogowych - udostępniane jako narzędzie pomocnicze ze względu na stopniowe uzupełnianie danych w katalogu głównym Aleph. Katalog został zamknięty we wrześniu 2014 roku i od tej pory nie jest już uzupełniany ani aktualizowany.

 

 • Katalogi kartkowe - znajdują się we wszystkich działach biblioteki (w wypożyczalni, czytelni i fonotece), jednak stanowią jedynie funkcję pomocniczą, bo głównym źródłem wiedzy o zbiorach są katalogi elektroniczne. Katalogi kartkowe zostały zamknięte, a więc nie są ani uzupełniane, ani aktualizowane.

 

 • E-źródła - bazy zasobów cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Biblioteki Głównej UMFC w Warszawie.

 

 

Godziny otwarcia

Czytelnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Wypożyczalnia:  
poniedziałek: 9:30 - 17:00
wtorek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Fonoteka:  
poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 15:30
   
wtorek, piątek: 9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30