Aktualności

W związku z licznymi pytaniami o możliwość dostępu do prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich, przypominamy zasady ich gromadzenia i udostępniania, wynikające ze szczególnej specyfiki tych zbiorów. 

Bibioteka Główna UMFC nie gromadzi w swoich zbiorach prac licencjackich – posiadamy jedynie wykazy tytułów prac bronionych w poszczególnych latach (wykazy są przekazywane przez dziekanaty poszczególnych wydziałów).

Prace magisterskie są udostępniane jedynie studentom i pracownikom UMFC. Aby skorzystać z pracy, należy postępować zgodnie z instrukcją "Zasady korzystania z prac magisterskich i doktorskich" dostępną na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/szkolenia.html 

Prace doktorskie są udostępniane wszystkim zainteresowanym po uprzednim wypełnieniu wniosku o udostępnienie pracy (podpis promotora/opiekuna nie jest wymagany).

Wszystkie prace udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni. Nie ma możliwości kopiowania ich całości lub fragmentów.

Pełne zasady korzystania z prac są określone w Regulaminie Użytkowników Biblioteki Głównej UMFC par. 18 p. 1-6.

Godziny otwarcia

Czytelnia:  
poniedziałek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Wypożyczalnia:  
poniedziałek: 9:30 - 17:00
wtorek - piątek: 9:30 - 18:30
   
Fonoteka:  
poniedziałek, środa, czwartek: 9:30 – 15:30
   
wtorek, piątek: 9:30 - 15:30
  16:00 - 18:30